Antropologie vizuală

photo(2)[Lect. univ. Bogdan Iancu & Drd. Ileana Szasz]

“Anthropology has had no lack of interest in the visual; its problem has always been what to do with it. This problem is historically related to another anthropological problem: what to do with the person – the sentient, thinking being who belongs to a culture but, from the anthropologist’s point of view, can often reconstitute only a very small part of it”. David MacDougall 1997

Încă de la primele explorări de teren antropologii au făcut apel la suportul vizual pentru a consolida veridicitatea practicilor culturale și dinamicilor sociale documentate pe baza notelor de teren, transformate ulterior în ample texte etnografice. Într-o disciplină dominată de producțiile etnografice textuale antropologia vizuală și-a consolidat timid și doar foarte recent o poziție-cheie. Lucru pe care, într-un text programatic, Margaret Mead avea să-l deplângă în urmă cu patru deceni în tușe aproape exagerate: “Departament după departament și proiect de cercetare după proiect de cercetare nu reușesc să includă filmările [în metodologia de cercetare] și insistă să continue luarea de notițe exasperantă de odinioară, în timp ce practici pe care filmul le-ar fi putut surprinde și păstrate timp de secole, dispare – dispare chiar în fața ochilor tuturor. De ce? Ce a mers prost? ” (Mead 1975)

Depășind această aparentă iconofobie inerțială a disciplinei (Dion 2007), pionierii antropologiei vizuale au extras în ultimele decenii camerele fotografice și video din poziția de instrumente pasive de înregistrare și le-au utilizat în moduri mai participative și reflexive.

O întrebare care revine frecvent în demersurile antropologilor vizuali este: în ce măsură un documentarist alterează prin editare conținutul și succesiunea evenimentelor/proceselor documentate? Răspunsul nu este simplu sau este cel puțin la fel de greu de dat ca atunci când discutam despre un text etnografic rezultat în urma unei experiențe de teren. În orice caz, una dintre cele mai importante calități pe care filmul antropologic le deține rezidă în instrumetarea unui material multi-senzorial care surclasează limitele de re-prezentare inerente ale etnografiei textuale. În ultimul deceniu dimensiunea multi-senzorială a fost potențată de o serie întreagă de experimente care au lărgit, prin reconceptualizare, spațiile de reprezentare ale experiențelor individuale și colective în forme și moduri care estompează granițele și genurile care discriminau în mod tradițional între ficțiune și documentare (Bill Nichols 1991).

Cursul propune pe de-o parte o incursiune în istoria constitutivă a disciplinei de la utilizarea fotografiei în documentarea etnografică și până la apariția documentarului antropologic și relația sa cu cinematografia și cu principalele mișcări din istoria filmului etnografic iar pe de altă parte familiarizarea cu figurile-cheie care au consolidat antropologia vizuală atât prin producțiile documentare cât și prin contribuții teoretice: Margaret Mead, Jean Rouch, David MacDougall, John Marshall, Malcom și John Collier Jr., Bill Nichols sau Sarah Pink. Pe urmele reflecțiilor critice propuse Bill Nichols (2010) vom urmări felurile în care diferite instituții de la televiziune la fundații și universități au adoptat sau influențat stiluri și regimuri de producție documentară dintre cele mai diferite: observațional, participativ / angajat, reflexiv, performativ. Transformările aduse de inovațiile tehnologice, în special prin apariția și optimizarea perpetuă a camerelor digitale, vor fi și ele investigate și ilustrate.

O mare parte din bibliografia pe care o vom aborda la curs va urmări și explora dezbaterile clasice despre politicile și regimurile de reprezentare, obiectivitate, relațiile de putere în cadrul producției de film etnografic.

O componentă fundamentală o reprezintă seminarul conceput sub forma unui atelier de film etnografic în cadrul căruia veți deprinde câteva din elementele cheie ale metodologiei de investigare și montaj video. Seminarul se va finaliza cu producția individuală a unui scurt documentar proiectat și dezbătut împreună cu colegii la finalul cursului.

Advertisement
%d bloggers like this: