Introducere în antropologie

[Lect. Radu Umbreș]

Acest curs introduce conceptele fundamentale din antropologie și principalele direcții metodologice și teoretice ale disciplinei. Vom începe de la modul în care omul și umanitatea au fost gandite de-a lungul istoriei de către gânditorii clasici. Vom continua cu primele abordari din antropologie care au văzut societatea ca un organism structurat. Ne vom pune apoi problema schimbării și a continuității în cultură și organizare socială, analizând în mod special reprezentarea timpului. Vom discuta despre daruri ca forme de creare sau negare a socialității plecând de la opera lui Mauss și a comentatorilor acestuia, și vom analiza dinamicile de putere și dominație în ierarhiile sociale. Ne vom familiariza cu viziunea materialistă dar și cea culturalistă în înțelegerea societăților umane, de la determinism ecologic la structuralism și evoluție naturală. Vom încheia cu o discuție despre particularism și universalism ce va problematiza analiza comparativă în antropologie.

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: