Practica observației

Kitchen-Stories-2003

Captură foto din filmul ‘Kitchen Stories’ (2003), regizor Bent Hamer

Lector: Bogdan IANCU

Cursul de Practica observației este conceput ca un atelier care își propune să îi familiarizeze pe masteranzi cu instrumentarul etnografic specific cercetării de teren antropologice: metodele (cu accent pe observația participativă), tehnicile şi instrumentele de cercetare adecvate cercetării diferitelor fenomene şi dinamici sociale, recoltarea și prelucrarea datelor empirice rezultate. Complementar, un alt obiectiv este familiarizarea cu principalele direcții de reflexie epistemologică legate de prezența cercetătorului pe teren, etica cercetării, inovația în câmpul metodologiei de cercetare aplicate pe teren (cu accent pe etnografia multi-situată).

Competențele vizate de participarea la acest seminar sunt încadrate de cele două direcții:

  1. Explicare şi interpretare – Auto-chestionarea în relaţie cu datele culese şi explicarea semnificaţiilor rezultatelor degajate în urma cercetări; Selectarea şi argumentarea utilizării modalităţilor tehnice considerate optime pentru comunicarea temei, interpretarea datelor şi a concluziilor demersului etnografic;3. Elaborarea unor modele explicative și a cadrului conceptual al teoriilor antropologice pentru interpretarea eontextualizată a dinamicilor sociale ale comunităţilor şi punerea în relaţie a acestora cu modele comparative pertinente specifice unor spaţii culturale diferite.
  2. Instrumental-aplicativă – Elaborarea studiilor antropologice pe baza culegerii şi prelucrării datelor etnografice şi utilizarea adecvată a perspectivei antropologice, a eticii şi practicii specifice disciplinei pe baza principalelor paradigme şi teorii antropologice însuşite.
Advertisement
%d bloggers like this: