Remus Gabriel Anghel

Remus Gabriel Anghel, dr. habil., este cercetător științific principal la Institutul pentru Studierea Problemelor Minorităților Naționale din Cluj. A obținut doctoratul la universitatea din Bielefeld (Germania) în anul 2009 în cadrul Școlii Doctorale în Istorie și Sociologie și a Institutului pentru Studiul Societății Globale. A beneficiat de burse și sejururi academice la Central European University (Budapesta), bursă DFG la Universitatea din Bielefeld (Germania), bursă Marie Curie la Fieri (Torino), bursă NEC (București), bursă Erste Stiftung (Viena), sejururi la Universitatea din Trento (Italia), Max Planck Institute for the Study of Ethnic and Religious Diversity (Göttingen).

A fost implicat de-a lungul anilor în analiza migrației (în cazul migrației românești), a transnaționalismului migranților, a efectelor, adesea paradoxale ale migrației. O a doua temă importantă de cercetare este cea a etnicității și minorităților etnice, în special a modului în care se schimbă relațiile etnice în contexte migratorii. A realizat cercetări în Germania, Italia, România și Bulgaria. La ora actuală este interesat de analiza modurilor diverse în care se produce migrația de întoarcere și care sunt tipurile de schimbări sociale care apar în societăți de origine. Este inițiatorul și a fost directorul Centrului pentru Studiul Comparativ al Migrației la Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj între 2011 și 2021. De-a lungul timpul derulat proiecte de cercetare individuale precum și proiecte de cercetare mari. La ora actuală conduce un proiect în care analizează efectele migrației de întoarcere în IT și agricultură.   

Publicațiile realizate de-a lungul anilor s-au subsumat a două teme mari: migrație și etnicitate. Pe tema migrației și transnaționalismului a publicat volumele:  Sociologia Migrației. Teorii și Studii de Caz Românești, Polirom 2009 (împreună cu István Horváth, volum editat); Romanians in Western Europe. Migration, Status Dilemmas and Transnational Connections, Lexington Books 2013. Ambele reprezintă printre primele volume destinate migrației românești. În volumul Transnational Return and Social Change. Hierarchies, Identities and Ideas. Anthem Press 2019, editat împreună cu Margit Fauser și Paolo Boccagni, lansează o agendă de cercetare în analiza proceselor de migrație de întoarcere într-un context comparativ. Pe tematica minorităților etnice a publicat împreună cu Ottmar Trașcă volumul Un Veac Frământat. Germanii din România după 1918 (volum editat) unde analizează istoria complicată a etnicilor germani din România. De asemenea, împreună cu Ovidiu Oltean și Christian Schuster a editat volumul Reinventând Germanitatea. Etnicizare, Mobilitate și Împrumut Cultural la Marginea Europei unde analizează procesul paradoxal prin care populația negermană din diverse regiuni din România revendică o identitate germană. A publicat de asemenea articole în jurnale precum Journal of Ethnic and Migration Studies; Population, Space and Place; Journal of Immigrant and Refugee Studies; Comparative Southeast European Studies, Studia Sociologia, precum și în cărți apărute la Amsterdam University Press sau Edward Elgar, unde a tratat migrația membrilor comunităților etnice din România: romi, croați, germani sau maghiari, precum și migrația iregulară din România.

Curs predat: Antropologie politică

%d bloggers like this: